Ga naar de inhoud

AVG documenten

Bloem NIBIG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Wet maakt dat u als zorgverlener aan een aantal eisen heeft te voldoen en de zaken goed moet hebben geregeld.

Het NIBIG heeft een aantal documenten ontwikkeld om u te helpen te voldoen aan deze wetgeving. De templates bieden u handvatten om alles in uw administratie en praktijk AVG-proof te hebben:

  • Gegevensbeschermingsbeleid – om te laten zien welke maatregelen u heeft genomen om aan de verantwoordingsplicht te voldoen.
  • Privacyverklaring – beschrijft welke persoonsgegevens u verwerkt en voor welk doel.
  • Protocol datalekken – beschrijving van de procedure van de te nemen stappen in geval van een datalek.
  • Register verwerkingsactiviteiten – template voor een register met allerlei algemene informatie als onderdeel van de verantwoordingsplicht.
  • Toestemmingsformulier – voorbeeldformulier waarmee cliënten toestemming geven om gegevens te verwerken.
  • Verwerkingsovereenkomst – nodig als andere partijen of organisaties de persoonsgegevens van uw cliënten verwerken.


Als NIBIG geregistreerde met een NIBIG Standaardpakket schaft u het totaalpakket met alle documenten aan voor € 83,82 exclusief btw. U ontvangt tevens een AVG-overzicht met uitgebreide informatie. Als u een NIBIG Minipakket heeft of niet geregistreerd bent bij het NIBIG betaalt u € 110,64 exclusief btw. Bestel uw AVG-documenten hier wanneer u geen geregistreerde bent bij het NIBIG.