Bloem NIBIG

Welkom op de website van het NIBIG!

De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

Integrale zorg is de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg. Iets wat het NIBIG stimuleert omdat meerdere behandelmethodes leiden naar optimaal herstel van de zorgvrager. Van ziekte-zorg naar gezondheids-zorg is een beweging die het NIBIG van harte onderschrijft.

Het NIBIG verleent allerlei diensten aan zorgverleners en opleiders. Te denken valt aan overzichtssites, Wkkgz registratie met eigen Geschillencommissie, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (met korting) et cetera. Via het menu hierboven vindt u meer informatie per doelgroep over de abonnementen.

In afstemming met FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg) werkt het NIBIG met het kwaliteitsregister Qualitricz Online. Het kwaliteitsregister maakt onder andere inzichtelijk welke behandelmethode u uitoefent, vanuit welk behandelperspectief, hoe u bent opgeleid en of u aan de algemene vereisten voldoet. Dit brengt de (hoog)nodige transparantie en verantwoording tot stand in het CAM-veld.

Naast directe ondersteuning in het werkveld organiseren wij, samen met een aantal partners, het Congres Integrale Zorg. Elk jaar is er een ander thema, verbonden aan integrale zorg. Houdt u onze website in de gaten voor meer informatie over komende congressen en bijeenkomsten.

   Registratiemogelijkheden