Ga naar de inhoud

Wkkgz

Bloem NIBIG

De afkorting Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet heeft de overheid per 1 januari 2017 vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Iedereen die in de zorg werkt moet aan deze wet voldoen.

Een zorgverlener in de humane zorg is verplicht om zich te registreren voor de Wkkgz bij een door de overheid erkende geschilleninstantie met een klachtenfunctionaris.

Tevens is de zorgverlener verplicht om duidelijk inzicht te geven aan elke cliënt omtrent de klachtenregeling die de zorgverlener hanteert.

Het NIBIG heeft een onafhankelijke solidariteitsfonds. Voor de schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- kan de zorgverlener geen beroep doen op het Solidariteitsfonds, maar dient de zorgverlener zich middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in te dekken. Voor de proceskosten (dus niet voor de schadevergoeding) die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder omstandigheden niet uitkeert, kan de zorgverlener een vraag om tegemoetkoming richten aan het Solidariteitsfonds. Het bestuur van het Solidariteitsfonds zal beoordelen in hoeverre die aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd.  

Het is belangrijk om aan uw cliënten kenbaar te maken dat u zich geregistreerd heeft voor de Wkkgz. U kunt dit doen door de Wkkgz-licentie in uw praktijk op te hangen, (nieuwe) cliënten een brief mee te geven of door een vermelding op uw website te maken. Wij hebben een voorbeeldtekst gemaakt die u hiervoor kunt gebruiken.