Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Bloem NIBIG

Het NIBIG neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via avg@nibig.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Het NIBIG kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van het NIBIG en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan het NIBIG verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij het NIBIG afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw opleiding en bijscholing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het NIBIG verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U aanmelden als zorgverlener bij het NIBIG
 • U opnemen in het gelaagd register, met als doel dat cliënten u kunnen vinden op basis van uw opleiding, bijscholing en ervaring
 • U elders aanmelden als u een dienst via NIBIG elders afneemt 
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling

Het NIBIG verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

Het NIBIG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal verzekeraars en beroepsorganisaties. Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan organisaties bij wie u diensten afneemt. Ook nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Het NIBIG gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Het NIBIG bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer bent aangesloten bij het NIBIG worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Het NIBIG gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Therapeuten die zijn aangesloten bij het NIBIG kunnen hun persoonsgegevens zelf beheren. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via avg@nibig.nl t.a.v. dhr. R. Verbeek. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze functionaris voor de gegevensbescherming. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social mediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social mediakanalen:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

Nieuwsbrief

U kunt u via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuwtjes. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via de link onderaan de nieuwsbrief.

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming dhr. R. Verbeek bereiken door een e-mail te sturen naar avg@nibig.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met het NIBIG, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  Haven West 9
Postcode en plaats:  7731 GS, Ommen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  KVK 67187994
Emailadres:   info@nibig.nl