Ga naar de inhoud

Klachten

Bloem NIBIG

Helaas komt het af en toe voor: een ontevreden cliënt. Samen komt u er niet uit en er is hulp nodig. Het NIBIG en het NIBIG Solidariteitsfonds-Wkkgz helpen u.

De eerste fase is natuurlijk om in geval van een klacht er zelf met de cliënt uit te komen. Ga het gesprek aan en bespreek de klacht. Lukt dit niet? Dan kunt u uw cliënt doorverwijzen naar het NIBIG.

De cliënt kan de klacht indienen via deze link. Wij nemen deze klacht binnen één week in behandeling. Er wordt door ons contact opgenomen met de cliënt voor eventuele aanvullende informatie en de werkwijze van de klachtenbehandeling wordt uitgelegd aan de cliënt. Misschien kunnen we er toch nog samen uitkomen.

Lukt ook dit niet dan zal de klacht worden door gezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze neemt de klacht in behandeling en begeleidt u bij de afhandeling.

Het bestuur van het Solidariteitsfonds beoordeelt de (financiële) steunaanvraag van de geregistreerde zorgverlener en bepaalt of en zo ja, voor welke bedragen wordt uitgekeerd.

Alleen NIBIG-geregistreerden die aan alle voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van het NIBIG en het NIBIG Solidariteitsfonds-Wkkgz.

Ga naar de website van de NIBIG Geschillencommissie