Ga naar de inhoud

Solidariteitsfonds Wkkgz

Bloem NIBIG

Het Solidariteitsfonds is bedoeld om onvoorziene kosten op te vangen als een klacht uitmondt in een geschil. Op deze manier is de therapeut beschermd tegen calamiteiten.

Het doel van het Solidariteitsfonds is:

  • Het vormen van een financiële buffer waaruit de stichting de kosten van zittingen van de geschillencommissie kan voldoen als geen van beide partijen in het geschil daartoe kan worden veroordeeld of wordt veroordeeld.
  • Het verkrijgen van helderheid over de Wkkgz en alles wat daarmee samenhangt en daarover te communiceren met alle belanghebbenden.

Download de Flyer Solidariteitsfonds Wkkgz voor meer informatie.