Ga naar de inhoud

Uw account

U kunt hier inloggen in uw account.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van uw gegevens. Het systeem stuurt (geautomatiseerde) e-mails wanneer de einddatum van een document nadert, wanneer uw abonnement moet worden verlengd of wanneer uw abonnement is gewijzigd. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de laatste informatie en kunt u op tijd actie ondernemen.

Gedurende het hele jaar kunt u via uw account aanvullende diensten en abonnementen afsluiten. Ook een eventuele opzegging regelt u zelf via uw account.

Heeft u van ons een mail ontvangen dat er gegevens in uw account missen? In het scherm ‘Mijn Basisgegevens’ kunt u uw VOG, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en behandelperspectief updaten. Wanneer er reeds een VOG in uw account staat vermeld en deze dient te worden vervangen kunt u deze via uw account bij ons aanvragen. Drie maanden voordat uw VOG verloopt verschijnt er hiervoor een knop onderaan het menu ‘Mijn basisgegevens’. In het scherm ‘Mijn behandelmethodes’ kunt u uw behandelmethodes aangeven en een diploma van uw primaire behandelmethode uploaden inclusief de opleider en opleiding.

U kunt hier een document downloaden waarin u stap voor stap kunt lezen wat u moet invullen in uw account en hoe u dit kunt doen: Invullen van uw account.

In uw account vindt u ook een uitgebreide handleiding met antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht u er alsnog niet uit komen dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@nibig.nl.