Wkkgz

Waarom Wkkgz

Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Cliënten willen zich gehoord voelen en zij willen voorkomen dat anderen in de toekomst hetzelfde overkomt.
Zorgaanbieders leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en hiervan leren. Zodat gezamenlijk de zorg kan worden verbeterd.

De Wkkgz is in werking getreden per 1 januari 2016 met een overgangstermijn van 1 jaar.
Dit betekent dat u als zorgaanbieder vanaf 1 januari 2017 moet voldoen aan de bepalingen van deze wetgeving.

Waar moet u aan voldoen?

Hieronder treft u een samenvatting van de bepalingen die betrekking hebben op de procedure.

1. U dient een klachtenregeling te hebben
Dit is een schriftelijke regeling die aan uw cliënten duidelijk maakt hoe zij een klacht kunnen indienen en bij wie. Dit kunt u dan uitreiken aan elke nieuwe cliënt voordat u met de behandeling begint.

2. U dient een klachtenfunctionaris aan te stellen
Deze functionaris dient onafhankelijk te zijn. Een klacht die bij u ingediend wordt, probeert u in eerste instantie bij voorkeur zelf op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u uw cliënt doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris, die door bemiddeling probeert het geschil op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

3. U dient zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen.
In uw klachtenregeling moet u aangeven bij welke Geschilleninstantie uw cliënt terecht kan. Een cliënten heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met u mogelijk is.

Voor wie geldt de Wkkgz?

Biedt men zorg aan en ontvangt men daarvoor inkomsten?
Dan is men wettelijk verplicht zich te registreren voor de Wkkgz, aldus het Ministerie. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder moet kunnen verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris, en zich met ingang van het nieuwe jaar individueel moet aanmelden bij een erkende geschilleninstantie. Dit geldt ook voor student-zorgverlener die ten tijde van de opleiding in de praktijk behandelingen uitvoert en daarvoor inkomsten ontvangt.

Is de Wkkgz op u van toepassing? Kijk dan hier voor informatie over wat het NIBIG u kan  bieden.

Hoe regelt u dit?

Als zorgaanbieder kunt u zich langs verschillende wegen aanmelden voor aansluiting bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
Meer informatie vinden op https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties.

Het NIBIG heeft het initiatief genomen zorgaanbieders als u aan te sluiten bij geschilleninstantie Stichting Zorggeschil via het onafhankelijke Solidariteitsfonds Wkkgz.
Het Solidariteitsfonds Wkkgz sluit een overeenkomst met Stichting Zorggeschil ter bescherming van u als zorgaanbieder.

Stichting Zorggeschil is door het Ministerie van VWS erkend.

Onduidelijkheden in de aangeboden oplossingen

Zoals u wellicht zelf ook heeft geconstateerd, kent de Wkkgz best nog een aantal onzekerheden.
Het is een feit dat niet op alle punten duidelijk is wie de kosten gaat dragen. Stel dat een geschil bij de geschillencommissie terecht komt? Als de zorgaanbieder in het gelijk wordt gesteld, op wie kunnen dan de procedurekosten worden verhaald? Of is dit niet goed geregeld en wordt er van de zorgaanbieder verwacht dat hij of zij aan het vergoeden van de procedurekosten een bijdrage moet leveren?

Zou een zorgaanbieder daadwerkelijk “veroordeeld” worden tot het betalen van een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- (zoals in de wet benoemd), dan is het zaak dat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en uw rechtsbijstandsverzekering (dekking van het Wkkgz-risico) dit helder en duidelijk schriftelijk aan u bevestigd hebben.

Het Solidariteitsfonds Wkkgz via NIBIG

Om deze risico’s zoveel mogelijk af te dekken tot er meer duidelijkheid is, heeft het NIBIG gezocht naar een integere oplossing. Er is is een onafhankelijk Stichting Solidariteitsfonds Wkkgz opgericht van en voor de aangesloten zorgaanbieders. Voor het aansluiten bij dit fonds investeert de zorgaanbieder in 2017  een bedrag van € 35,- excl. BTW.
Dit geldt ook als u tijdens de studie behandelingen uitvoert en daarvoor een vergoeding ontvangt.

Dit fonds is een collectief waarbij de kosten onderling gedeeld worden ter bescherming van u als aangesloten individuele zorgaanbieder.

Aan het eind van het jaar 2017 wordt de balans opgemaakt. Is het bijvoorbeeld een jaar geweest met weinig kosten? Bij overschot vloeit het geld terug of het kan gebruikt worden ter verlaging van de bijdrage aan het fonds in 2018 of wordt het ingezet als reserve.

U wordt hoe dan ook regelmatig en tijdig geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen in de loop van het jaar 2017.
Bent u nog niet opgenomen in het Gelaagd Register van het NIBIG en wilt u wel aansluiten bij deze oplossing? Dan worden er € 10,- excl. BTW inschrijfkosten per therapeut berekend.

Wilt u als beroepsorganisatie of opleidingsinstituut een groep aanmelden stuur dan een verzoek via info@nibig.nl.

Samengevat

Aansluiting bij het Solidariteitsfonds Wkkgz?

 • De inschrijfkosten bedragen € 10,- excl. BTW (alleen als u nog niet via NIBIG geregistreerd bent).
 • Uw Wkkgz-fondsbijdrage voor 2017 is € 35,- excl. BTW.
 • Deze bijdragen zorgen ervoor:
  • dat u aangesloten bent bij een klachtenfunctionaris- en geschillencommissie volgens de wetgeving die per 1-1-2017 van kracht is.
  • dat u uw cliënt een adequate klachtenafhandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt aanbieden.
  • dat u bent aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
  • dat u NIBIG-korting krijgt bij het afsluiten van een adequate verzekeringstechnische dekking. Let op: als Wkkgz-therapeut moet u verzekerd zijn.
  • dat het NIBIG u in het Gelaagd Register opneemt.

Direct aanmelden als individuele therapeut? Klik hier

Voor het aanmelden vanuit een beroepsorganisatie of opleidingsinstituut: mail ons via info@nibig.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met ons op om het aanmeldproces te bespreken.