Verzekeraars

Het NIBIG en de zorgverzekeraars

Therapeuten die bij het NIBIG Gelaagd Register geregistreerd staan (laag 2-7), zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die deel uitmaakt van de CAM-veld. De aangesloten beroepsorganisaties (BO’s) bewaken de kwaliteit, het opleidingsniveau en de (na- en bij)scholingsactiviteiten van de therapeuten. De BO’s  slaan deze (en andere relevante) gegevens op in het Gelaagd Register van het NIBIG. Zo zorgen we ervoor dat alle gegevens enkelvoudig, eenduidig, transparant en uniform zijn opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd door alle belanghebbende partijen.

Ook zorgverzekeraars kunnen het Gelaagd Register raadplegen en hebben zo snel inzicht in de status van de aangesloten therapeuten. Een van de belangrijkste kenmerken: het al of niet in het bezit zijn van een PLATO-diploma PSBK of MBK, is in een oogopslag te zien. Het NIBIG zelf is een gesprekspartner van de zorgverzekeraars, bijvoorbeeld als het gaat om registratie van gegevens.