Gelaagd Register

Wat is het Gelaagd Register?

Vanuit een intrinsieke motivatie wil de NIBIG-therapeut zich profileren op kwaliteit en vakmanschap.
Therapeuten in het CAM-veld hebben gemerkt dat de afgelopen jaren het accent behoorlijk is komen te liggen op vergaren van kennis. Maar kennis is niet het enige dat telt! Het NIBIG erkent ook de waarde van de ervaring. Ze tellen evenredig mee. Daarom zijn dit de twee sterke pijlers van het Gelaagd Register.

Kennis krijgt diepgang en komt  tot haar recht, als het element ‘ervaring’ de verbinding legt.

kenniservaring

Het totaalconcept van het Gelaagd Register bestaat uit drie elementen: opleidingsniveau, werkervaring en cliënttevredenheid (in ontwikkeling). Deze elementen zijn alleen zichtbaar en te gebruiken voor therapeuten die zich hebben geregistreerd als NIBIG-therapeut met basisregistratie.

Samen met het persoonlijke kenmerk dat aangeeft welke PSBK- of MBK-opleiding u hebt afgerond, geeft dat een beeld van u als therapeut. Dit beeld is zichtbaar voor mensen die op de website van het NIBIG een therapeut zoeken en ook voor verzekeraars die willen controleren of een bepaalde factuur wel voor vergoeding in aanmerking komt. Zo draagt het NIBIG bij aan de zichtbaarheid en de kwaliteit van aangesloten NIBIG-therapeuten.

Wkkgz-therapeuten staan ook in het register, maar dan met beperkte gegevens. Deze groep valt buiten de NIBIG-kwaliteitscontrole.

1. Opleidingsniveau

Het Gelaagd Register kent zeven lagen waarbij het aantal EC-punten bepalend is voor de laag waarin u terecht komt. Het Gelaagd Register wordt bij elke behandelvorm apart weergegeven onder het tabblad ‘behandelvormen’ in uw persoonlijke account in NIBIG-TRICS. Het ClusterPlatform stelt de naamgeving van de lagen en de grenswaarden ervan (uitgedrukt in EC-punten) vast. De bij het ClusterPlatform aangesloten beroepsorganisaties geven aan welke relevante opleidingen, nascholingen en modules/cursussen meetellen in het Gelaagd Register.

Naast de opleidingslaag (waaraan een titel gekoppeld is) is er het kenmerk PSBK/MBK. Het hebben van dit diploma (of een vrijstelling daarvoor) is bepalend voor het al dan niet vergoed baar zijn.

2. Werkervaring

Een tweede factor van het Gelaagd Register omvat de werkervaring. Deze kunnen automatisch gehaald worden uit de Praktijkbeheermodule in NIBIG-TRICS, als u hier gebruik van maakt. Gebruikt u een ander systeem voor uw praktijkadministratie, dan kunt u deze jaarlijks (per behandelvorm) rapporteren in uw account onder het tabblad ‘urenregistratie’.

3. Cliënttevredenheid

Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.  Het is straks mogelijk dat de therapeut na afsluiting van een behandeling aan de cliënt vraagt het cliënttevredenheidsformulier in te vullen.