Therapeuten

Wat doet het NIBIG voor aangesloten Therapeuten?

Het NIBIG heeft contact met opleidingsorganisaties, verzekeraars en de overheid om gezamenlijke afspraken te maken over het opleidingsniveau en vergoedingen. Daarnaast communiceert het NIBIG op allerlei manieren over onderwerpen die van belang zijn voor de therapeuten en hun cliënten. Bijvoorbeeld via deze website, nieuwsbrieven en therapeutendagen.

Verder werkt het NIBIG samen met een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Zodra u bij het NIBIG geregistreerd bent als Wkkgz-therapeut, en aan uw verplichtingen hebt voldaan, voldoet u aan de Wkkgz.
Het NIBIG sluit zelf geen verzekeringen af. U kunt wel grootinkoop-korting ontvangen.

Hieronder ziet u een greep van wat het NIBIG aan therapeuten kan bieden:

  • Korting op de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Op de NIBIG-website te vinden met de praktijkgegevens.
  • Toegang tot een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie (Wkkgz).
  • Toegang tot een persoonlijk inlogaccount in ons Gelaagd Register.
  • Als u via uw beroepsorganisatie bij ons bent aangesloten:
    • Verwerking van uw opleiding en werkervaring in het Gelaagd Register. Deze gegevens zijn ook zichtbaar in de zoekresultaten op onze site.
    • Als u aan de MBK/PSBK-eisen voldoet, vergoeden de bij ons aangesloten zorgverzekeraars uw behandelingen.
  • Het NIBIG voorziet Vektis (dat namens de verzekeraars onder meer de AGB-registratie uitvoert) van de relevante gegevens.

Download voor meer informatie de NIBIG Registratiemogelijkheden 2017.