Klachten cliënten

Ik heb een klacht over een therapeut

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.

  1. Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u het beste eerst proberen daar samen met de therapeut uit te komen.
  2. Mocht dit niet lukken, dan kunt u (gratis) bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen bij Quasir.
  3. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil. Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.

De klachtenprocedure in beeld

 

Wanneer kunt u een klacht melden?

  • De periode tussen het begin van een gebeurtenis en het indienen van een klacht mag niet langer dan vijf jaar zijn.
  • Als u de klacht wilt melden, moet het gaan om een therapeut die bij het NIBIG via het Solidariteitsfonds Wkkgz geregistreerd was op het moment van het begin van de gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid.
  • De therapeut moet daarbij gehandeld hebben in het kader van zijn beroepsuitoefening.

Zodra Quasir of Zorggeschil uw melding ontvangt, krijgt u informatie over de mogelijkheden van klachtbehandeling. Mocht het in een uitzonderlijk geval gaan om een heel ernstige klacht, dan kan de commissie u helpen om de klacht eventueel neer te leggen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.