Cliënten

Wat zijn NIBIG- en Wkkgz-therapeuten?

Het NIBIG kent twee soorten therapeuten:

  • NIBIG-therapeuten: zij krijgen een volledige kwaliteitscontrole.
  • Wkkgz-therapeuten: zij krijgen een beperkte kwaliteitscontrole.
 

 


NIBIG-
therapeut

Wkkgz-
therapeut
In het bezit van een erkend MBK- of PSBK-diploma In de meeste gevallen wel. Deze gegevens zijn bij het NIBIG niet bekend. De therapeut staat alleen geregistreerd voor de Wkkgz-regeling bij het NIBIG (klachtafhandeling).
Opgenomen in het Gelaagd Register Ja, gekoppeld aan opleidingsniveau en praktijkervaring. Ja, in laag 1.
Vergoedbaar bij zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij het NIBIG Ja, als de therapeut in het bezit van een erkend MBK- of PSBK-diploma. De therapeut is niet vergoedbaar via het NIBIG. De therapeut staat alleen geregistreerd voor de Wkkgz-regeling (klachtafhandeling). Vraag na bij uw therapeut of behandelvergoedingen mogelijk zijn.
Kan gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling via het NIBIG en voldoet daardoor aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ja Ja
Vindbaarheid via nibig.nl Ja, met contactgegevens, opleiding en praktijkervaring Ja, met contactgegevens.
Kwaliteitscontrole door het NIBIG Ja Ja, in beperkte mate.
In het bezit van een beroepsverzekering Ja Onbekend
Lid van een beroepsorganisatie die aan het NIBIG gelieerd is Ja Kan, waarschijnlijk niet