Wkkgz

Bloem NIBIG

De afkorting Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet heeft de overheid per 1 januari 2017 vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Iedereen die in de zorg werkt moet aan deze wet voldoen.

Een therapeut is verplicht om zich te registreren voor de Wkkgz bij een geschilleninstantie met een klachtenfunctionaris. Tevens is de therapeut verplicht om duidelijk inzicht te geven aan elke cliënt omtrent de klachtenregeling die de therapeut hanteert.

Het NIBIG heeft een onafhankelijke geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.
Deze geschilleninstantie kan dan worden ingezet indien zich er een klacht voor doet. Uniek aan ons is dat wij ook een Solidariteitsfonds Wkkgz hebben. Het voordeel hiervan is we de krachten kunnen bundelen en daardoor ook de kosten laag kunnen houden zowel voor inschrijving als in geval van een klacht.

Het is belangrijk om aan uw cliënten kenbaar te maken dat u zich geregistreerd heeft voor de Wkkgz. U kunt dit doen door de Wkkgz-licentie in uw praktijk op te hangen, (nieuwe) cliënten een brief mee te geven of door een vermelding op uw website te maken. Wij hebben een voorbeeldtekst gemaakt die u hiervoor kunt gebruiken.