Wkkgz

Waarom Wkkgz

Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Cliënten willen zich gehoord voelen en zij willen voorkomen dat anderen in de toekomst hetzelfde overkomt.
Zorgaanbieders leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en hiervan leren. Zodat gezamenlijk de zorg kan worden verbeterd.

De Wkkgz is in werking getreden per 1 januari 2016 met een overgangstermijn van 1 jaar.
Dit betekent dat u als therapeut vanaf 1 januari 2017 moet voldoen aan de bepalingen van deze wetgeving.

Waar moet u aan voldoen?

Hieronder treft u een samenvatting van de bepalingen die betrekking hebben op de procedure.

1. U dient een klachtenregeling te hebben
Dit is een schriftelijke regeling die aan uw cliënten duidelijk maakt hoe zij een klacht kunnen indienen en bij wie. Dit kunt u dan uitreiken aan elke nieuwe cliënt voordat u met de behandeling begint.

2. U dient een klachtenfunctionaris aan te stellen
Deze functionaris dient onafhankelijk te zijn. Een klacht die bij u ingediend wordt, probeert u in eerste instantie bij voorkeur zelf op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u uw cliënt doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris, die door bemiddeling probeert het geschil op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

3. U dient zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen.
In uw klachtenregeling moet u aangeven bij welke Geschilleninstantie uw cliënt terecht kan. Een cliënten heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met u mogelijk is.

Voor wie geldt de Wkkgz?

Biedt men zorg aan en ontvangt men daarvoor inkomsten?
Dan is men wettelijk verplicht zich te registreren voor de Wkkgz, aldus het Ministerie. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder moet kunnen verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris, en zich met ingang van het nieuwe jaar individueel moet aanmelden bij een erkende geschilleninstantie. Dit geldt ook voor student-zorgverlener die ten tijde van de opleiding in de praktijk behandelingen uitvoert en daarvoor inkomsten ontvangt.

Wilt u weten of u onder de Wkkgz valt? Download dan deze brochure van het ministerie.

Is de Wkkgz op u van toepassing? Kijk dan hier voor informatie over wat het NIBIG u kan  bieden.

Informatie voor uw cliënten

Het NIBIG heeft een voorbeeldtekst gemaakt die u kunt gebruiken op uw website om uw cliënten te informeren dat u voldoet aan de Wkkgz-registratie. U kunt de informatie hier downloaden.

Het Solidariteitsfonds Wkkgz via NIBIG

Het NIBIG heeft het initiatief genomen zorgaanbieders als u aan te sluiten bij geschilleninstantie Stichting Zorggeschil via het onafhankelijke Solidariteitsfonds Wkkgz.Voor het aansluiten bij dit fonds investeert u een bedrag. Dit geldt ook als u tijdens de studie behandelingen uitvoert en daarvoor een vergoeding ontvangt.

Dit fonds is een collectief waarbij de kosten onderling gedeeld worden ter bescherming van u als aangesloten individuele therapeut.

Let op: u bent verplicht een geldige VOG en aansprakelijkheidsverzekering te hebben indien u zich wilt aansluiten bij het NIBIG voor de Wkkgz.

Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt. Is het bijvoorbeeld een jaar geweest met weinig kosten? Bij overschot vloeit het geld terug of het kan gebruikt worden ter verlaging van de bijdrage aan het fonds in het volgende jaar of wordt het ingezet als reserve.

U wordt hoe dan ook regelmatig en tijdig geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen in de loop van het jaar.

Wilt u als beroepsorganisatie of opleidingsinstituut een groep aanmelden stuur dan een verzoek via info@nibig.nl.