Registreren

Het NIBIG maakt gebruikt van NIBIG Online, een administratiesysteem. U kunt zich via dit systeem ook inschrijven.

Ik wil inloggen en/of mij registreren bij het NIBIG!

Benodigde documenten

Houd er rekening mee dat u voor uw registratie bij het NIBIG de volgende documenten nodig hebt:

  • Uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze kan het NIBIG ook voor uw aanvragen, dit kunt u aangeven bij inschrijving*.
  • Een geldige polis van uw beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met Wkkgz-dekking. Deze kunt u ook met voordeel afsluiten via het NIBIG, dit kunt u aangeven bij inschrijving.
  • De vakdiploma’s van de behandelvormen die u uitoefent.
*De VOG heeft als uniek kenmerk dat hij wordt gegeven (of geweigerd) voor het screeningsprofiel waarvoor hij is aangevraagd. Een VOG voor de ene functie is dus niet automatisch ook een VOG voor een andere functie.
Het NIBIG vraagt om een VOG op basis van het screeningsprofiel 45 (‘Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’). Hierin volgen we de Wet. Heeft u al een VOG, maar niet voor dit screeningsprofiel, dan accepteren wij uw registratie op voorwaarde dat u uiterlijk vier maanden na uw registratie een VOG met het screeningsprofiel ‘Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’ aanlevert.
Als u dit niet doet, dan beëindigen wij uw registratie. Dit betekent het volgende:
  • U krijgt de registratiekosten niet terug.
  • Wij beëindigen de abonnementen die u bij ons heeft afgesloten.
  • U krijgt de abonnementskosten terug.
  • Als u bij ons de Wkkgz-registratie heeft lopen, stopt die. U komt niet in aanmerking voor ondersteuning en vergoeding vanuit het klachtenfonds over de periode dat u bij het NIBIG geregistreerd bent geweest.

Meer informatie over de VOG vindt u op onze pagina met veel gestelde vragen.

Overzicht abonnementen

Alle prijzen hieronder zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 juli 2018. Indien u zich inschrijft loopt uw inschrijving voor de duur van één jaar vanaf datum van inschrijving. 

 

2018 Inhoud Vrije therapeut geen lid van beroepsorganisatie BO-Basis therapeut lid van niet NIBIG-gelieerde beroepsorganisatie NIBIG Plus therapeut lid van NIBIG gelieerde beroepsorganisatie
Verplicht Registratiekosten Eenmalig bij nieuwe inschrijving. € 45,- € 45,- € 45,-
Verplicht Startpakket Basispakket met zichtbaarheid en ondersteuning. € 39,- € 39,- € 39,-
Keuze jaarlijks Verzekering volgens afspraken voor NIBIG-geregistreerden*

*Voor studenten gelden aangepaste tarieven bij Balens.  Alle prijzen zijn inclusief administratiekosten, poliskosten en assurantiebelasting.

Verzekering elders

Upload uw polis onder Documenten in uw account. Voorwaarde is dat de verzekering de Wkkgz dekt.

vanaf € 95,-               of

Zie uw polis

 vanaf

€ 95,-*

of

Zie uw polis

 vanaf

€ 95,-*

of

Zie uw polis

Keuze jaarlijks Individuele Wkkgz-registratie** BTW-vrij. € 17,50 € 17,50 € 10,-
Aanvulling Aanvragen VOG

Het NIBIG kan voor u kosteloos de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvraag verzorgen. Uw krijgt dan ook korting op uw VOG verklaring. De kosten van uw VOG betaalt u rechtstreeks aan de betreffende instantie.

€ 0,- € 0,- € 0,-
Aanvulling Ontzorgpakket Bent u zelf niet zo handig met computers? Het NIBIG voegt uw persoonlijke documenten toe aan uw account. Max. 10 documenten per aanvraag. U moet zelf de documenten juist aanleveren.  € 45,- € 45,- € 45,-

Let op: Wanneer u zich reeds voor de Wkkgz heeft geregistreerd bij het NIBIG en u wilt dit pakket uitbreiden, betaalt u éénmalig € 25,- verwerkingskosten.

Schrijft u zich hier in!

**Iedere therapeut die zich individueel of via een beroepsorganisatie bij het NIBIG registreert voor de Wkkgz, moet een geldige polis van een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met dekking Wkkgz) toevoegen in het persoonlijke account en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het gevraagde VOG screeningsprofiel is ‘Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’ (nr. 45), of een VOG dat is aangevraagd door de beroepsorganisatie waarbij een therapeut is aangesloten. Een VOG is 5 jaar geldig na de datum van afgifte. Het NIBIG is niet verantwoordelijk voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van een therapeut. Het is aan de therapeut zelf om te controleren of de afgesloten verzekering een Wkkgz-dekking heeft. Let op: niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen hebben dit automatisch!