Klachten cliënten

Ik heb een klacht over een therapeut

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.

  1. Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u het beste eerst proberen daar samen met de therapeut uit te komen. U praat over uw klachten met uw therapeut en komt samen tot een oplossing waardoor u uw klacht kunt loslaten.
  2. Mocht dit niet lukken, dan kunt u (gratis) bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanvragen. Neem hiervoor contact op met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
  3. Uw klacht wordt m.b.v. een onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen 6 weken* professioneel opgelost waarna u uw klacht kunt loslaten.
  4. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak en legt evt. een schadeclaim op tot max. € 25.000,-. U bent tevreden met de uitspraak en kunt de klacht loslaten.
  5. Wanneer u geen genoegen neemt met de uitspraak kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak naar de Kantonrechter.

* Termijn kan worden verlengd met 4 weken.

Wkkgz cliënten informatie

Via onderstaande link kunt u informatie vinden welke u kunt gebruiken op uw website om uw cliënten te informeren betreft de Wkkgz:

Wkkgz informatie voor uw cliënten 2019