Behandelprotocol CAM-veld tijdens coronacrisis

Bloem NIBIG

Gezamenlijk initiatief behandelprotocol CAM-veld tijdens coronacrisis

De zogenaamde contactberoepen waaronder professionals werkzaam in de integrale en complementaire zorg (CAM-professionals), herstarten op 11 mei. Voorwaarde is een protocol waarin is vastgelegd hoe dat veilig te doen. 

FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) en NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) hebben gezamenlijk initiatief genomen om, in samenspraak met een groot aantal beroepsgroepen, één protocol voor de CAM-sector op te stellen.

Het protocol, met daarin aanwijzingen over hygiënemaatregelen en communicatie in verband met consult of behandeling, is gebaseerd op de eisen en voorwaarden zoals die door het Ministerie van VWS en het RIVM zijn gesteld. Ook zijn de protocollen die onder andere voor de fysiotherapeuten en andere paramedici in de reguliere gezondheidszorg zijn opgesteld, meegenomen als referentiemateriaal. 

Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens, is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de cliënt, meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. Dat is in de post-coronatijd nog meer nodig. 

Wij verwijzen u voor de meest recente coronamaatregelen naar de rijksoverheid. 

Corona en contactberoepen huidige openingstijden. 

De laatste nieuwsbrief omtrent Corona – 23 november 2021

Het protocol kan wijzigen door voortschrijdend inzicht of omdat er omissies worden geconstateerd. U ziet dat aan het versienummer. Wilt u het speciale mailadres coronavragen@nibig.nl gebruiken voor vragen, tips, ideeën en kansen rondom corona?