Het Gelaagd Register

Wat is het Gelaagd Register?

Het Gelaagd Register geeft u als therapeut die bij het NIBIG geregistreerd is, de mogelijkheid om u te profileren met uw specifieke vaardigheden. Het Gelaagd Register maakt inzichtelijk welke behandelvormen u uitoefent en op welk opleidingsniveau u dat doet. Daarnaast is bekend hoeveel werkervaring u op dat gebied heeft. Aan de hand van opleiding, ervaring en cliëntbeleving (in ontwikkeling) krijgt u een plaats in het Gelaagd Register. Deze elementen zijn alleen zichtbaar en te gebruiken voor therapeuten die zijn aangesloten bij beroepsorganisaties gelieerd aan het NIBIG en bij therapeuten die zelf de dienst ‘Gelaagd Register’ afnemen. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij het Gelaagd Register accepteren als bronregister voor Vektis. De Vektis-indeling maakt gebruik van clusters. Het NIBIG werkt ook met de Vektis-indeling.

Stichting NIBIG Gelaagd Register

De Stichting NIBIG Gelaagd Register stelt de kwaliteitseisen vast. In deze stichting zijn alle beroepsorganisaties vertegenwoordigd die gebruik maken van het Gelaagd Register. Gezamenlijk besluiten zij over de basiseisen om in het Gelaagd Register opgenomen te worden en de vervolgcriteria. De besluiten binnen de stichting worden uitgevoerd door het NIBIG. Op deze wijze wordt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid over de professionele kwaliteit uitgevoerd door de professionals zelf. De stichting legt deze competentie-eisen vast in het NIBIG-systeem. Door de therapeuten (per behandelvorm) aan deze eisen te toetsen, wordt op een eenduidige, heldere en transparante manier duidelijk aan welke eisen u als therapeut al of niet voldoet.

Uw plaats in het Gelaagd Register

Opleidingsniveau Het Gelaagd Register kent zeven lagen waarbij het aantal EC-punten bepalend is voor de laag waarin u terecht komt. Per behandelvorm is er een Gelaagd Register. Het Gelaagd Register wordt bij elke behandelvorm apart weergegeven onder het tabblad ‘behandelvormen’ in uw persoonlijke account in NIBIG-TRICS. Werkervaring Een tweede factor van het Gelaagd Register omvat de werkervaring. Deze kent ook zeven lagen. Onder werkervaring vallen zowel docent- als cliëntcontacturen. De werkervaring binnen een cluster wordt over de afgelopen zeven jaar berekend en resulteert in indeling in een werkervaringslaag. U kunt deze jaarlijks (per behandelvorm) rapporteren in uw account onder het tabblad ‘urenregistratie’. Cliëntbeleving Net zoals het opleidings- en werkervaringsregister komt er in de toekomst een cliëntbelevingsregister. Het wordt dan mogelijk dat cliënten uw behandelingen beoordelen. Afhankelijk van deze evaluaties komt u in één van de cliëntbelevingslagen te staan.