Gelaagd Register

Wat is het Gelaagd Register?

Het Gelaagd Register maakt inzichtelijk welke behandelvormen u uitoefent en op welk opleidingsniveau u dat doet. Aan de hand van uw ingevoerde gegevens krijgt u een plaats in het Gelaagd Register.

Het Gelaagd Register is alleen toegankelijk voor therapeuten die bij het NIBIG zijn ingeschreven, die het Standaardpakket afnemen en die zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die verbonden is aan het NIBIG.

De zorgverzekeraars accepteren het Gelaagd Register als bronregister voor Vektis.

Stichting NIBIG Gelaagd Register

De Stichting NIBIG Gelaagd Register stelt de kwaliteitseisen vast. In deze stichting zijn alle beroepsorganisaties vertegenwoordigt die gebruik maken van het Gelaagd Register. Zij stellen de basiseisen en de vervolgcriteria vast.

De besluiten binnen de stichting worden uitgevoerd door het NIBIG.

Opbouw Gelaagd Register

Het Gelaagd Register kent zeven lagen. Per behandelvorm is er een Gelaagd Register. Om in een bepaalde laag te staan moet u voldoen aan de voorwaarden van die laag en aan de algemene voorwaarden.