Therapeuten

Therapeuten bij het NIBIG

Het NIBIG vindt de complementaire zorg een essentieel onderdeel van de integrale gezondheidszorg. Daarom vindt het NIBIG het vanzelfsprekend de complementaire zorg een plek naast de reguliere zorg inneemt.

Om de complementaire zorg te organiseren en de integrale zorg te stimuleren gaat het NIBIG uit van drie P’s:

  1. Positionering: u als therapeut staat in het Gelaagd Register op een plaats die overeenkomt met uw opleidingsniveau en werkervaring.
  2. Professionalisering: wij stimuleren kwaliteitsbevordering vanuit de intrinsieke motivatie van therapeuten.
  3. Profilering: u bent zichtbaar op het consumentenportal en kan zich daar profileren op basis van uw opleidings- en werkervaringsniveau

Wij bieden diverse abonnementen aan maar ook voor alleen de Wkkgz kunt u zich bij ons registeren.