Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U bent verplicht om aan uw cliënten kenbaar te maken dat u zich voor de Wkkgz geregistreerd heeft. Op welke wijze u dit kenbaar maakt, is niet vast gelegd bij wet. Het NIBIG adviseert u om op uw website informatie hierover te plaatsen. U kunt deze voorbeeldtekst daarvoor gebruiken.

Het Ministerie van VWS heeft een folder gemaakt met daarin veelgestelde vragen betreft de Wkkgz. Mocht u er na het lezen van deze folder en de website van het NIBIG er nog niet uit zijn kunt u altijd contact opnemen via info@nibig.nl.

Wilt u weten of u onder de Wkkgz valt? Download dan deze brochure van het ministerie.