AVG

AVG-documentatie voor therapeuten

Mail voor de AVG documentatie naar info@nibig.nl.

Zoals u allemaal wel weet is op 25 mei a.s. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Wij als NIBIG hebben een aantal documenten ontwikkeld om u te helpen te voldoen aan deze wetgeving. Deze wetgeving maakt namelijk dat u als therapeut aan een aantal eisen moet voldoen en de zaken goed geregeld moet hebben.

Het NIBIG heeft de volgende templates voor u ter beschikking:

Gegevensbeschermingsbeleid: template om te laten zien welke maatregelen u heeft genomen om aan de verantwoordingsplicht te voldoen

Privacyverklaring: template welke beschrijft welke persoonsgegevens u verwerkt en voor welk doel

Protocol datalekken: template die de procedure van de te nemen stappen in geval van een datalek beschrijft

Register verwerkingsactiviteiten: template voor een register met allerlei algemene informatie als onderdeel van de verantwoordingsplicht

Toestemmingsformulier: template bedoeld als voorbeeldformulier waarmee cliënt toestemming geeft om gegevens te verwerken

Verwerkingsovereenkomst: template dat nodig is als andere partijen of organisaties de persoonsgegevens van uw cliënt verwerken

De kosten van bovengenoemde documenten zijn € 2,- per document of € 6,- voor een totaalpakket met alle documenten. U ontvangt gratis een AVG-overzicht met uitgebreide informatie.

Mail voor de AVG documentatie naar info@nibig.nl.