Wkkgz

Wat is de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Maar vanuit welke gedachte is de Wkkgz ontstaan wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in?

Doel van de wet

Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. De overheid vindt dat klachten over een zorgverlener beter én sneller aangepakt moeten worden. Bovendien wordt door deze nieuwe wet de drempel verlaagd voor een patiënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Belangrijke punten die in de Wkkgz staan:

  • Het recht van de patiënt op informatie over de prestaties van zorgaanbieders
  • De verplichting van zorgaanbieders om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken
  • Verplichte melding van medische missers aan de patiënt

Voor alle zorgaanbieders is er iets veranderd, zo ben je als ZZP’er per januari 2017 verplicht om:

  • Een klachtenregeling in te stellen
  • Aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie
  • Een klachtenfunctionaris in te schakelen

Klachtenfunctionaris

Cliënten moeten met hun klachten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris die advies geeft, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. De achterliggende gedachte van deze wet is om problemen te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

Belangrijk om te weten: als zorgaanbieder heb je zes weken de tijd om een klacht af te handelen.

Geschilleninstantie

Mocht hierdoor voor het probleem geen oplossing gevonden zijn, dan is er dankzij de nieuwe wet de mogelijkheid voor de cliënt om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen zes maanden een uitspraak welke bindend is. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van tot wel 25.000 euro.

Als ZZP’er moet je vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Wkkgz is een soort update van twee verouderde wetten. Namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De WKCZ komt uit 1995 en sloot niet meer aan op de wensen en behoeften van cliënten. Veel patiënten vonden namelijk dat de afhandeling van klachten onder de vlag van de WKCZ te lang duurde. Ook gaven ze aan dat de klachtencommissies vaak partijdig waren.

Voor wie is de Wkkgz?

Wilt u weten of u onder de Wkkgz valt? Download dan deze brochure van het ministerie.