Registreren

Aangesloten bij het NIBIG zijn:

 • Body Stress Release (BSRAN)
 • Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK)
 • Neuro Musculaire Therapeuten Nederland (NMTN)
 • Natuurvoedingskundigen (VNVK)
NIBIG basisregistratie
met Wkkgz
Inhoud Bedrag
Inschrijfkosten € 35,- excl. BTW
NIBIG-basisregistratie
 • Volledige vermelding in het Gelaagd Register (met opleiding, ervaring en cliënttevredenheidsscore
  (cliënttevredenheidsscore is nog in ontwikkeling).
 • U krijgt een inlog-account.
 • U bent vindbaar voor cliënten op de NIBIG website. Uw opleidings- en werkervaringsniveau zijn zichtbaar.
 • Zorgverzekeraars hebben inzicht in uw vergoedbare status.
 • U krijgt inkoopvoordeel voor NIBIG-trainingen en opleidingen (vanaf april 2017).
€ 85 ex BTW
Wkkgz
Klachten en Geschillen.
 • U ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
 • Als uw cliënt een klacht indient, krijgt u begeleiding een klachtenfunctionaris van de Stichting Zorggeschil.
 • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt u geen juridische bijstand (zie pakket : NIBIG-basisregistratie met Wkkgz + verzekering, hierna)
€ 35,- excl. BTW *
Totaal: TOTAAL:
NIBIG basisregistratie
met Wkkgz-basis:
€ 120,- excl. BTW.Bij nieuwe inschrijving:
€ 155,- excl. BTW

LET OP:

 • De Wkkgz-registratie kost € 35,-.
 • De Wkkgz-registratie bij het NIBIG gaat via het Solidariteitsfonds Wkkgz om onvoorziene kosten op te vangen mocht een klacht uitmonden in een geschil. Dit ter bescherming van de individuele therapeut bij calamiteiten.
  Bent u nog niet ingeschreven bij het NIBIG, dan berekenen wij  inschrijfkosten.
 • Iedere therapeut die zich individueel of via een beroepsorganisatie bij het NIBIG registreert, moet een geldige polis van een beroepsaansprakelijkheids- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overleggen (toevoegen in het persoonlijke account).

U ontvangt twee nota’s: een voor de NIBIG-registratie en een voor de individuele inschrijving voor de Wkkgz. 

U kunt het NIBIG basispakket uitbreiden met de volgende twee mogelijkheden:

 • Abonnement op de Praktijkbeheermodule (zie verderop).
 • Het ontzorgpakket (Zie verderop).

U wilt voldoen aan de wettelijke verplichting (Wkkgz)

NIBIG Wkkgz-registratie Inhoud Bedrag
Opstartkosten
 • Alleen bij nieuwe registratie (dus niet voor huidige aangesloten therapeuten.
€ 10,- excl. BTW
Wkkgz
Klachten en Geschillen.
 • U ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
 • Als uw cliënt een klacht indient, krijgt u begeleiding door een klachtenfunctionaris van de Stichting Zorggeschil.
 • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt u geen juridische bijstand.
Jaarlijks
€ 35 excl. BTW*
NIBIG-service
 • U krijgt een inlog-account.
 • U krijgt inkoopvoordeel voor NIBIG-trainingen en -opleidingen (vanaf april 2017).
 • Op nibig.nl vindt men u als Wkkgz-therapeut. De site toont alleen uw contactgegevens.
 • Zorgverzekeraars vergoeden uw behandelingen niet.
 • Het NIBIG voert beperkte kwaliteitscontrole uit (VOG, verzekeringspolis, behandelvorm, relevant diploma).
 • U krijgt nieuwsbrieven over relevante onderwerpen.
€ 22 excl. BTW.

voor 2017
     Gratis

De Wkkgz-registratie bij het NIBIG gaat via het Solidariteitsfonds Wkkgz om onvoorziene kosten op te vangen mocht een klacht uitmonden in een geschil. Dit ter bescherming van de individuele therapeut bij calamiteiten.

Iedere therapeut die zich individueel of via een beroepsorganisatie bij het NIBIG registreert, moet een geldige polis van een beroepsaansprakelijkheids- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overleggen (toevoegen in het persoonlijke account).

Heeft u vragen over een verzekering, neem dan contact met ons op.

 

Ontzorgpakket Inhoud Bedrag
Ontzorgpakket voor de therapeut. Wij  voegen uw  persoonlijke documenten zoals VOG en relevante diploma’s voor u toe in uw persoonlijke dossier. U bent ervan verzekerd dat uw documenten juist en op de juiste plaats zijn opgeslagen.
Per aanvraag kunt u maximaal 10 documenten aanleveren. Wilt u hier gebruik van maken?
Stuur dan een mail naar info@nibig.nl of meld het in het aanvraagformulier op nibig.nl.
€15,- excl. BTW

 

U kunt er ook voor kiezen om uw documenten zelf te uploaden.

 

 

1.  Abonnement
Praktijkbeheermodule
Inhoud bedrag
Praktijkbeheermodule (PBM) Onze praktijkbeheermodule (PBM) geeft u de mogelijkheid om de gegevens die u al in ons systeem heeft staan te combineren met uw praktijkadministratie en om uw praktijkgebonden uren te integreren in het Gelaagd Register.


Met de PBM beschikt u over de volgende mogelijkheden:

 • Cliëntenadministratie
 • Agenda
 • Intake, anamnese, diagnose, behandelplan, behandelingen, verslaglegging en facturatie
 • Financiële gegevens zijn te exporteren naar bijv. SnelStart (csv-bestand).
 • Automatisch verwerken van de praktijkervaringsuren voor het Gelaagd Register
 • Toegang tot het gebruikersforum
 • Gebruikersondersteuning
€ 240,- excl. BTW
(incasso € 20,- per mnd) Wilt u het testen?U kunt gratis de PBM gebruiken met maximaal 3 cliënten. Zo ziet u of dit systeem werkbaar is voor uw praktijk.

Hoewel de PBM nu specifiek is afgestemd op triggerpointtherapie,is hij prima geschikt voor algemene praktijkadministratie. Op verzoek van en in overleg met beroepsorganisaties kunnen wij andere therapievormen en notatiemethodes toevoegen.