Gelaagd Register

Bloem NIBIG

Wat is het Gelaagd Register?

Het Gelaagd Register maakt inzichtelijk welke behandelvormen u uitoefent en op welk opleidingsniveau u dat doet. Aan de hand van uw ingevoerde gegevens krijgt u een plaats in het Gelaagd Register.

Het Gelaagd Register is alleen toegankelijk voor therapeuten die bij het NIBIG zijn ingeschreven, die het Standaardpakket afnemen en die zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die verbonden is aan het NIBIG.

De zorgverzekeraars accepteren het Gelaagd Register als bronregister voor Vektis.

Stichting NIBIG Gelaagd Register

De Stichting NIBIG Gelaagd Register stelt de kwaliteitseisen vast. In deze stichting zijn alle beroepsorganisaties vertegenwoordigt die gebruik maken van het Gelaagd Register. Zij stellen de basiseisen en de vervolgcriteria vast.

De besluiten binnen de stichting worden uitgevoerd door het NIBIG.

Opbouw Gelaagd Register

Het Gelaagd Register kent zeven lagen. Per behandelvorm is er een Gelaagd Register. Om in een bepaalde laag te staan moet u voldoen aan de voorwaarden van die laag en aan de algemene voorwaarden.

7. Artsen
regulier en complementair opgeleid. NVAO geaccrediteerd (universitair), BIG-geregistreerd

6. HBO-zorgverleners
regulier en complementair opgeleid. NVAO geaccrediteerd (HBO of universitair), BIG-geregistreerd

5. Zorgverleners met Master of Bachelor
complementair en regulier opgeleid. NVAO geaccrediteerd (HBO) / ECP gecertificeerd

4. CAM HBO zorgverleners 240 EC
Hbo-consequent (bijv. A+ therapeuten), complementair opgeleid, geen stapeling van opleidingen, accreditatie: middels een landelijk erkend opleidingsprofiel

3. CAM HBO-niveau zorgverleners, minimaal 180 EC
niet consequent HBO, complementair opgeleid, SNRO, KTNO geaccrediteerd

2. CAM therapeuten (nog) geen HBO-niveau,
Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau.
KTNO of SNRO geaccrediteerd

1. CAM behandelaren
Complementair opgeleid. Kiezen bewust voor niet vergoedbare registratie

De zorgverleners worden ingedeeld in de lagen 1-7. Deze indeling wordt gebaseerd op basis van de diploma’s van de zorgverlener.

De minimale basiscriteria voor inschrijving van een zorgverlener zijn:

  • KVK registratie
  • VOG verklaring
  • Wkkgz-registratie
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Behandelmethode en -perspectief
  • Betreft medisch gezondheidskundige behandelingen
  • Competenties initiële beroepsopleiding tellen mee maar mogen niet gestapeld worden
  • Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau.

KTNO of SNRO geaccrediteerd