Integrale zorg

Bloem NIBIG

Voordelen van samenwerking in integrale zorg:

  • Een betere kwaliteit van zorg door optimaal gebruik van zorgmethodes.
  • Betaalbare zorg (sneller herstel door keuze uit meer behandelvormen, betere communicatie en gebruik van elkaars kennis en kunde, meer aanbod en daardoor lagere kosten).
  • Meer transparantie (door gebruik te maken van heldere omschrijvingen, definities en registratiemethodes).
  • Door samenwerking zal de zorg voor iedereen beter toegankelijk worden.