Indeling zorgveld

Bloem NIBIG

Het complementaire zorgveld is onder te verdelen in drie sectoren:

  • Integratieve Medicine & Health: zorgverleners met opleiding CAM én een NVAO geaccrediteerd diploma.
  • Complementair HBO: zorgverleners met diploma’s SNRO en/of CPION geaccrediteerd.
  • Complementair: zorgverleners met diploma’s KTNO geaccrediteerd, niet HBO-zorgverleners (SNRO/CPION geaccrediteerd), zorgverleners die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie en voldoen aan minimale vereisten van de Wkkgz registratie.

Het NIBIG stimuleert dat de betrokkenen (zorgverleners, opleiders, onderzoeksinstellingen en patiëntenorganisaties) contact leggen met FLICZ (Federatie Leefstijlgeneeskunde, Integrale en Complementaire Zorg). De werkfederatie FLICZ classificeert de zorgverleners in het systeem dat NIBIG levert, het Gelaagd Register.

Zie voor uitgebreide informatie het Gelaagd Register zoals door FLICZ wordt gehanteerd.