Kwaliteitsregister

Bloem NIBIG

  Wat is het kwaliteitsregister?

In afstemming met FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg) werkt het NIBIG met het kwaliteitsregister Qualitricz Online. Het kwaliteitsregister maakt onder andere inzichtelijk welke behandelmethode u uitoefent, vanuit welk behandelperspectief, hoe u bent opgeleid en of u aan de algemene vereisten voldoet.

Aan de hand van de door u ingevoerde gegevens in Qualitricz Online krijgt u een plaats in het kwaliteitsregister.

Naast opleiding is ook de effectiviteit van uw behandeling een belangrijk gegeven. De praktijkbeheermodule waarin de resultaten van uw practice based evidence* behandelingen zijn te meten, geeft inzicht in de effectiviteit. U kunt op deze manier makkelijk aantonen hoe effectief uw behandelingen zijn.

Gegevens uit Qualitricz Online en de effectiviteit van behandelingen komen automatisch zichtbaar op de volgende websites: vindjetherapeut.nl (alleen voor NIBIG-geregistreerde) en de website vindjezorgverlener.nl
Laatstgenoemde site is een algemene overzichtssite van FLICZ – Qualitricz – NIBIG, ondersteund door de patiëntenorganisaties Platform IG en Stichting Natuurlijk Welzijn.

*Practice based evidence niet verwarren met evidence based practice!.
Practice based Evidence werken draait om ervaringen van jou als zorgverlener en de gegevens die je verzamelt van jouw cliënten. Hiermee toon je aan dat de gegeven behandeling werkt. Aan de hand van deze ervaringen pas je vervolgens je behandelmethode aan. Kortom: je onderzoekt vanuit de dagelijkse praktijk of je behandeling werkt.
Bij Evidenc based Practise gaat het om wetenschappelijk bewijs. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek maak je een behandelplan om het vervolgens uit te voeren.

  Hoe komt u in het kwaliteitsregister Qualitricz Online?

Er zijn drie verschillende manieren hoe u in het kwaliteitsregister Qualitricz Online komt.

 1. U bent niet aangesloten bij een beroepsvereniging en hebt een NIBIG-registratie.
  U komt dan in laag 10 of 20 van het kwaliteitsregister Qualitricz Online en wordt  u aangemerkt als “Vrije therapeut”
 2. Uw beroepsvereniging sluit zich niet aan bij FLICZ, toch wilt u op persoonlijke titel wel in het Qualitricz Online geregistreerd staan.
  U kunt zich – naast uw BO-aansluiting- op individuele basis registreren in het kwaliteitsregister Qualitricz Online door in te schrijven bij het NIBIG.
  Qualitricz Online hanteert de criteria zoals in FLICZ-verband is vastgesteld.
 3. Uw beroepsorganisatie heeft zich aangesloten bij FLICZ, waardoor de BO inspraak heeft bij de vaststelling van criteria van het gelaagd kwaliteitsregister Qualitricz Online
  Uw inschrijving via FLICZ.

  Zorgverzekeraars die uw beroepsorganisatie nu al erkennen voor de vergoeding worden ook via FLICZ vergoedt, met uitzondering van VGZ.

  Voor alle duidelijkheid:
  Neemt u het NIBIG minipakket af dan wordt u niet opgenomen in het kwaliteitsregister.
  Met het NIBIG minipakket kunt u alleen diensten afnemen van het NIBIG (zoals: Wkkgz-registratie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering met korting.)

  Als u de effectiviteit van uw behandelingen wilt meten dient u het NIBIG standaardpakket af te nemen. U krijgt dan NIBIG-korting op het softwarepakket EviCare.

  Minimale basiscriteria voor inschrijving in het Kwaliteitsregister

 • KVK registratie
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Wkkgz registratie
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Behandelperspectief en -methode 
 • Betreft medische gezondheidskundige behandelingen
 • Competenties initiële beroepsopleiding tellen mee maar mogen niet gestapeld worden
 • Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau. KTNO of SNRO geaccrediteerd

  Opbouw Kwaliteitsregister

Het complementaire zorgveld is onder te verdelen in vier schalen zoals hieronder weergegeven. 

Complementair

 

 

 

10. Vrije therapeut

 • Niet aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold <60 EC

20. CAM therapeut

 • Niet aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis 

25. CAM therapeut

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC en < 180 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis 

Complementair niet consequent HBO

 

 

30. CAM HBO-niveau therapeut

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold ≥  180 EC en < 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

Masters, Bachelors, CAM-HBO therapeut

 

40. CAM HBO therapeut

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair geschoold 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

50. IM BSc-niveau therapeut

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Regulier bachelor
 • Complementair geschoold ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code 

55. IM Msc-niveau therapeut

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor en master
 • Complementair geschoold ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis  of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

Integrale gezondheidszorg Artsen en HBO (BIG) therapeut

60. IM-zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Zorg- of Welzijnssector
 • Basis Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code

70. IM-Arts

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere  bachelor Geneeskunde
 • Basis Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair geschoold ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie 
 • AGB-code 

Voor uitgebreide informatie over FLICZ en het kwaliteitsregister klikt u hier