Veelgestelde vragen

FAQ

Integrale gezondheidszorg legt de focus op gezondheidsbevordering in plaats van op ziektebestrijding.
Het stimuleert gezondheid zover het mogelijk is en bestrijdt ziekte als het nodig is.

Kenmerken van integrale zorgvisie:

1.       Ziet de mens één geheel. Met aandacht voor achtergronden en ontstaanswijze van de klachten,
zowel op lichamelijk, geestelijk als psychosociaal vlak;

2.      Stelt de therapeutische relatie tussen hulpvrager en zorgverlener centraal. Het vraagt een profes-
sioneel coachende zorgverlener en een actieve hulpvrager om van klacht naar kracht te komen;

3.      Openheid naar alle geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines,
rekening houdend met de wetenschappelijk onderbouwing;

4.       Komen tot optimale gezondheid en optimaal herstel.

1. Het NIBIG heeft zich aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie (Quasir en Stichting Zorggeschil). 

2.  Het NIBIG werkt met het Gelaagd Register.
Uw voordeel:

 • Ervaring en opleiding zijn beide in beeld (als uw beroepsorganisatie met het NIBIG samenwerkt).
 • Cliënten krijgen daarmee een beter beeld van uw kwaliteit.
 • Het Gelaagd Register is een bronregister voor Vektis.

3. Het NIBIG heeft voor therapeuten en beroepsorganisaties Ontzorgpakketten.
Uw voordeel:

 • Tijdwinst voor u als therapeut en als beroepsorganisatie.
 • Door vereenvoudiging van de administratie kunt u meer tijd aan uw cliënten besteden.
 • Desgewenst voegen wij uw persoonlijke documenten/diploma’s toe in het Gelaagd Register.
 • Minder administratieve rompslomp (mutaties 1x doorvoeren).

Ja, als u staat voor kwaliteit en u uw kwaliteiten wilt laten meetellen.

Uw beroepsorganisatie borgt dat vakinhoudelijk voor uw specifieke behandelvorm. Het NIBIG zorgt ervoor dat deze kwaliteit onafhankelijk zichtbaar wordt voor belangrijke partijen zoals de geschilleninstantie, patiëntorganisaties, verwijzers, de overheid en verzekeraars. Voor therapeuten en beroepsorganisaties is het bundelen van krachten belangrijk. Samen staan we sterker.

Uitzondering hierop is de registratie ten behoeve van de Wkkgz bij het NIBIG. Elke zorgaanbieder registreert zich individueel. U voldoet dan aan de wettelijke verplichting.

Het NIBIG staat open voor alle therapeuten met aantoonbare kwaliteiten.

Bovendien is het NIBIG in zijn missie en visie gericht op de toekomst van de therapeut. Het is dé organisatie die de kwaliteit in het CAM-veld zichtbaar maakt.
De CAM-therapeuten zien zelf de noodzaak in van een degelijk en deugdelijk Gelaagd Register. De laatste jaren is er een tendens geweest om kwaliteit alleen te meten op basis van kennis (opleidingsniveau).
Het systeem van kwaliteit meten door alleen opleiding mee te wegen sluit therapeuten onterecht uit.

Ervaring telde in deze weging niet mee. Ons inziens een gemiste kans. Het is in ieders belang dat zo veel mogelijk CAM-therapeuten al hun kwaliteiten kenbaar maken. Deze manier van kwaliteitsmeting geeft een goede basis voor de keuze van cliënten en hiermee is er onderscheid te maken.

Het Gelaagd Register als nieuwe kans voor ervaren therapeuten!
Het NIBIG heeft als service voor u en het CAM-veld, het Gelaagd Register ingericht. In dit register wordt u niet alleen gewaardeerd op opleidingsniveau, maar ook op ervaringsniveau. Beide componenten wegen even zwaar. Uw opleidingsachtergrond, uw praktijkervaring worden zichtbaar via de website en komt zo onder de aandacht van het grote publiek. Uw cliënten maken met deze informatie een wel-overwogen keuze voor u! Op deze manier wordt recht gedaan aan de jarenlange ervaring en voortdurende bijscholing van veel therapeuten. Iedereen is welkom en wordt op zijn of haar waarde gezien.

 

Voor therapeuten:

 • Het alles-in-1-administratiesysteem voor de mutaties richting beroepsorganisatie, opleiding, vindbaarheid op de NIBIG website en de administratie van uw praktijk (de Praktijkbeheermodule).
 • Wij voegen desgewenst uw persoonlijke documenten/diploma’s toe in het Gelaagd Register.

Voor beroepsorganisaties:

 • Samenwerken en verbinden: een stoel in de NIBIG-Adviesraad om mee te denken, wensen kenbaar te maken, te adviseren, uit te wisselen/te informeren en te stimuleren en te weten dat je werkelijk samen bouwt.
 • Het werken vanuit dezelfde database. Het NIBIG zorgt voor minder administratieve rompslomp: mutaties vinden 1 keer plaats. Dit voorkomt dubbele administratieve handelingen (dus tijd en geld!).
 • Het NIBIG neemt werk uit handen door het aanbieden van een ontzorgpakket voor uw leden- en financiële administratie.

Vektis is door de zorgverzekeraars aangewezen als het centrale register en is daarmee de instantie die de gegevens van vergoedbare therapeuten doorsluist naar de zorgverzekeraars.
Vektis heeft de VGZ-koepelorganisatis en het NIBIG-Gelaagd Register uitgenodigd voor overleg. Vektis geeft aan hoe de gegevens van vergoedbare therapeuten aangeleverd moeten worden.

Niets is hinderlijker voor een ondernemer dan een administratie die niet op orde is. Of systemen die niet op elkaar aansluiten waardoor hij extra handelingen moet uitvoeren.

Het alles-in-1 administratiesysteem maakt het u makkelijk: u muteert op één plaats richting beroepsorganisatie, opleiding, vindbaarheid op de NIBIG website en voor de administratie van uw praktijk. De administratie van de praktijk vindt plaats in de Praktijkbeheermodule (PBM). Die ondersteunt de volgende functies:

 • Cliëntenadministratie
 • Agenda
 • Registratie van de complete behandelepisode opgesplitst in:
  intake, diagnostiek, behandeling en afsluiting
 • Facturatie
 • Koppeling met boekhoudpakket

Als u een NIBIG-account heeft, kunt u hem kosteloos voor maximaal drie voor cliënten gebruiken. Zo kunt u kijken of het iets voor u is.

Als u ideeën of wensen heeft waarmee de PBM uw behandelvorm beter zou kunnen ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op.

Dienstverlening van het NIBIG en Solidariteitsfonds Wkkgz in het kader van de Wkkgz

Voor individuele zorgaanbieders die zich aansluiten:

 • U kunt gebruik maken van een gecertificeerde klachtenfunctionaris van Quasir;
 • De zorgaanbieder mag verwijzen naar de klachtenregeling van Quasir;
 • De kosten voor het inschakelen van een klachtenfunctionaris worden voldaan door het Solidariteitsfonds Wkkgz (zolang deze kosten niet gedekt zijn via de beroepsaansprakelijkheids­verzekering);
 • U kunt gebruik maken van de door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie/ geschillencommissie van de Stichting Zorggeschil;
 • U mag een cliënt verwijzen naar de route voor het aanmelden van een klacht;
 • Het betalen van de kosten van het geschil (± € 2500,-) en een eventuele schadevergoeding aan klager (ter hoogte van maximaal € 25.000,-) zijn en blijven de verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan zich voor dergelijke kosten/ schade verzekeren bij een beroepsaansprakelijkheids- en een beroepsrechtsbijstands­verzekeraar;
 • Als de geschillencommissie de zorgaanbieder in het gelijk stelt, betaalt het Solidariteitsfonds Wkkgz de kosten en/of het eigen risico rechtstreeks aan de geschilleninstantie.

Overige diensten:

 • Hulp en bijstand aan zorgaanbieders in het kader van het – volledig – afdekken van alle financiële risico’s in het kader van de Wkkgz bij één of meerdere verzekeraars op het gebied van de beroepsaansprakelijkheid en de beroepsrechtsbijstand;
 • Het via een nieuwsbrief (van het NIBIG in samenwerking met het Solidariteitsfonds Wkkgz) informeren over alle ontwikkelingen die zich voordoen (waaronder de ontwikkeling van het totale kostenplaatje van het Solidariteitsfonds Wkkgz) en over afspraken die met partijen in het “Wkkgz-veld” kunnen worden gemaakt.

Voor de Beroepsorganisatie

 • Geen kosten, geen bemoeienissen met de klachten- en geschillen-afhandeling. Alle kosten worden geregeld tussen individuele therapeut, het Solidariteitsfonds Wkkgz en Stichting Zorggschil;
 • Beroepsorganisaties zijn niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van “hun” zorgaanbieders. Alle risico’s worden afgedekt door het Solidariteitsfonds Wkkgz;

Uiterlijk 1 maand voor het aflopen van uw registratie kunt u zich afmelden. Als u dit niet of te laat doet, verlengen wij uw registratie met een jaar en bent u verplicht de daaraan verbonden kosten te voldoen. 

 1. Heeft u zich aangemeld voor 1 juli 2018 dan geldt voor u registratie per kalenderjaar, u kunt vóór 1 december opzeggen voor het nieuwe registratiejaar.
 2. Heeft u zich aangemeld na 1 juli 2018 dan loopt uw registratie voor de duur van één jaar vanaf datum van inschrijving.

U kunt zich afmelden door een mail te sturen met daarin het verzoek voor uitschrijving en uw contactgegevens naar info@nibig.nl.