Stichting NIBIG Gelaagd Register

Gelaagd Register

Om in het Gelaagd Register opgenomen te worden moet een therapeut voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast maakt het Gelaagd Register zichtbaar hoeveel opleiding, bijscholing en werkervaring door een therapeut is opgebouwd.

Deze kwaliteitseisen worden bepaald door de Stichting NIBIG Gelaagd Register. In deze stichting zijn alle beroepsorganisaties vertegenwoordigd die gebruik maken van het Gelaagd Register. Gezamenlijk besluiten zij over de basiseisen om in het register opgenomen te worden en de vervolgcriteria. De besluiten binnen de stichting worden uitgevoerd door het NIBIG. Op deze wijze wordt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid over de professionele kwaliteit uitgevoerd door de professionals zelf.