Over het Congres

Het Congres Integrale Zorg 2018 is voorbij!

Maar niet getreurd… volgend jaar gaat er een vervolg plaats vinden!

Binnenkort kunt hier een impressie bekijken van het congres en meer informatie vinden over het volgende congres.

Congres Integrale Zorg

Margo Vliegenthart, weet als ervaringsdeskundige als geen ander wat er moet veranderen in de zorg!

Voormalig Staatssecretaris van VWS, lid van verschillende Raden waaronder Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Advies Alliantie voeding in de zorg, voorzitter van SER overleggroep Algemene Voorwaarden Zorg neemt ons mee in haar zoektocht naar gezondheid.

Margo heeft allerlei klachten die worden veroorzaakt door de ziekte MS en een ernstig auto-ongeluk, waaronder slapeloosheid, oorsuizen, spasmen, tintelingen, depressies, slikken problematisch. Reguliere zorgtraject zorgt niet voor verbetering maar eerder voor verslechtering van Margo’s toestand. Margo laat ons tijdens haar lezing ervaren waar ze in de reguliere zorg tegenaanliep en waardaar haar gezondheid is verbeterd.

Haar conclusie: Tegenstelling tussen regulier en complementair en het volstrekt ontbreken van gespecialiseerd voedingsadvies in de reguliere zorg leidt tot veel minder levenskwaliteit dan mogelijk is, tot hogere zorgkosten en maatschappelijke kosten dan nodig.

“Integrale Zorg – het lijkt nogal ambitieus als u dit zo leest, maar het is veel dichterbij dan u denkt. Er ligt een uitdaging voor de zorgverlener 2.0!” Tjeerd Lont, zorginkoper en consultant, tijdens het Congres Integrale Zorg.

Omdat zorg altijd beter kan!
Het lijkt nogal ambitieus als u dit zo leest, maar het is veel dichterbij dan u denkt.
Sinds de 60-er jaren is het aantal therapieën dat wereldwijd wordt aangeboden enorm toegenomen. Het is een bedrijfstak van formaat geworden. Een derde tot de helft van onze bevolking consulteert wel eens een therapeut of arts, regulier of alternatief. Boeken zijn verschenen, studies gedaan, congressen en workshops zijn er gekomen en de zorgvrager weet door de veelheid van informatie vaak niet waar men een goede zorgverlener kan vinden. De bomen en het bos dus. Veelal wordt een zorgverlener via de mond-tot-mondreclame aanbevolen, maar ook zijn de diverse sites en telefonische hulplijnen van nut om de best passende zorg te ontdekken.

Invloed internet
Als we kijken naar de invloed van internet en toepassing op de zorg, ontkomen we er niet aan om vast te stellen dat velen van ons gebruik maken van de diverse digitale bronnen om meer te weten te komen van ziektebeelden en genezingsprocessen. Zelfs huisartsen zien in de spreekkamer compleet en relevant geprinte tekst, meegebracht door de patiënt. Ziehier het bewijs dat zorg (ondersteund door technologie) en e-health steeds belangrijker worden bij het bevorderen van onze gezondheid en levenskwaliteit.
Vooral de vroege signalering van risico’s is een belangrijke pijler voor een goede diagnostiek en de in te zetten behandeling.

Welzijn zorgvrager
Wat echter onvoldoende wordt belicht, is dat door inzet van de ‘koude` technologie er meer tijd vrijkomt voor de persoonlijke aandacht dat bijdraagt aan ‘warme’ zorg en het uiteindelijke welzijn van de zorgvrager. Wie wil dat niet? Ligt daarin niet de uitdaging voor de zorgverlener 2.0?
Als onderscheidende zorgverlener weet u dat het van groot belang is, dat de zorgvrager wordt gezien in zijn of haar totale context van lichaam en geest. De maatschappelijke ontwikkeling laat dat ook zien, doordat er meer accent wordt gelegd op vraaggericht dan op aanbodgericht, van doelmatigheid naar meer mensgericht. Daarbij past het dat ook de zorgaanbieder zich realiseert dat hij of zij slechts deel uitmaakt van het veelkleurig mozaïek dat zorglandschap wordt genoemd, bestaande uit aanbieders, vragers, overheid en zorgverzekeraars.

Samenwerken
Gelukkig zijn er veel positieve ontwikkelingen te melden. Het belang van samenwerking tussen belangenorganisaties van aanbieders en vragers wordt steeds duidelijker. Dat ook de therapeut meegaat in de ontwikkeling is evident, waarbij het samenwerken met andere zorgaanbieders regel wordt in plaats van uitzondering.

Multidisciplinair denken
Daarbij is het multidisciplinair denken niet meer weg te denken in de zorg, we weten heel veel over de zorg als we maar bereid zijn het met elkaar te delen in het belang van de zorgvrager. Daarbij is toegankelijke en duidelijke informatie over gezondheid cruciaal. De overheid heeft dit ook onderkend en biedt mogelijkheden om meer te doen met hulp aan chronisch zieken door leefstijl-interventies aan te bieden. Kortom er liggen nog zoveel kansen en uitdagingen, ook voor de therapeuten. Kom in beweging, laat zien wie je bent en stel je bescheiden en dienstbaar op. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

De kracht van samenwerken en vooruitkijken

Zoekt u een manier om makkelijk vindbaar te zijn voor cliënten die uw therapie nodig hebben? Door een duidelijk beroepsprofiel van de integrale zorg?

Vindt u het lastig om contact te leggen en samen te werken met integraal werkende artsen die werken vanuit een integrale zorgvisie?

Op 6 september ontdekt u hoe met hen samen te werken om ook zichtbaar te zijn bij hun cliënten. 

Cliënten en integraal werkende artsen zien door de bomen het bos niet meer om een keuze te maken uit een goede integraal werkende therapeut. Artsen die werkzaam zijn in het integrale veld vinden het vaak lastig om in te schatten wat uw therapie/ behandeling/ behandelvorm inhoudt, hierdoor kunnen zij niet naar u doorverwijzen. Voor cliënten bent u al helemaal niet vindbaar.

Cliënten vinden de juiste behandeling

Ruim 50 % van de cliënten blijft rondlopen met klachten omdat ze uw praktijk niet kunnen vinden of omdat ze niet de juiste behandeling kunnen vinden.

Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Door kennis te verkrijgen van elkaars behandelvormen en werkwijzen. Dan is doorverwijzen en samenwerken een logische stap in het behandelplan van de cliënt.

Samenwerking zorgverleners met integrale zorgvisie

Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het integrale veld zich niet realiseren dat de weg open is. Er zijn al vele stappen gezet en dit is nog maar het begin. Tijdens het Congres is de weg open om heel eenvoudig samenwerkingen aan te gaan, elkaar goed te leren kennen en geïnspireerd te worden door alle thema’s die aan bod komen.

De onderlinge banden tussen artsen en therapeuten die werken vanuit een integrale visie versterken in 2018; transparantie en duidelijkheid in reguliere gezondheid, integrale gezondheid, is een gevolg.

Op weg naar integrale zorg: samen, weg van ons eigen ego. Lange termijnvisie over betere zorg: Hoe kunnen we als zorgaanbieders het zorgaanbod vergroten? Hoe maken we de gezondheidszorg beter betaalbaar? Hoe bieden we betere zorg aan onze cliënten? Bent u hier al mee bezig? Ook dan zien we u graag op 6 september!

Hoe is de dag opgebouwd

 • Meerdere momenten om te netwerken met belanghebbenden in de integrale zorg
 • Inspirerende workshops, die u de mogelijkheid geven actief deel te nemen aan het congres
 • Animerende sprekers, die u nieuwe inzichten geven, zodat u zelf kiest hoe uw toekomst eruit ziet
 • Heel veel kennis over uw integraal werkende collega’s, over andere behandelvormen en werkwijzen, over toekomstige ontwikkelingen in het integrale veld, zodat u hierop kunt anticiperen en meegaat in de geweldige groei die het integrale veld op dit moment doormaakt
 • Tijdens het congres vindt interactie plaats en wordt u actief betrokken, een enerverende dag vol inspiratie, zodat u daadwerkelijk het gesprek kunt aangaan met uw integraal werkende collegae
 • Mogelijkheid om met sprekers en organisatoren van gedachten te wisselen, zodat u alle vragen en alle ideeën die u heeft direct kunt ventileren

Bekijk hier het programma.

Wat levert het Congres u op?

De toekomst van het integrale veld is zó interessant dat u de informatie hierover niet wilt missen:  

 • EC-punten zodat u groeit in het NIBIG Gelaagd Register (als u hiervoor een abonnement heeft)
 • Vaktijdschriften ter kennismaking
 • Door kennis op te doen van verschillende behandelvormen en werkwijzen is doorverwijzen veel gemakkelijker
 • Zowel u als de integraal werkend arts weten elkaar te vinden en zorgen ervoor dat de cliënt de juiste zorg krijgt
 • U ontmoet andere integraal werkende therapeuten en artsen bij u uit de regio
 • Doordat u kennis heeft gemaakt met andere integraal werkende therapeuten en integraal werkende artsen uit uw regio is de stap tot samenwerken een logisch gevolg is
 • U leert te tonen wat u in huis heeft, zodat u minder afhankelijk bent van de zorgverzekeraars
 • Cliënten kiezen voor uw behandelvorm en dus voor u ongeacht vergoeding door de zorgverzekeraars
 • U krijgt inzicht in de ontwikkelingen in integrale zorg en de impact die dit heeft op uw praktijk
 • U wordt bewust van de ontwikkeling in de integrale zorg, zodat u de mogelijkheid heeft om mee te gaan in deze ontwikkel- en professionaliseringsslag
  • Hoe zorgt u ervoor dat integraal werkende artsen open staan voor uw werkwijze?
  • Hoe brengt u uw praktijk onder de aandacht van integraal werkende artsen?
  • U doet inspiratie op zodat u meeprofiteert van de weg naar samenwerking die is ingeslagen
  • Hoe springt u op de trein met als tussenstop ‘samenwerken’ en als eindstation ‘een tevreden cliënt’?U krijgt praktische handvatten voor uw praktijkvoering
 • Accreditatie AVIG(6), MBOG(6) , in aanvraag bij de SNRO, ADAP en KNGF
 • Kortom: Inspiratie voor uw toekomst

Investering

Een entreeticket vertegenwoordigt een waarde van € 197,- excl. BTW. Door gebruik te maken van uw NIBIG-relatiecode NIBIG2018 kunt u een toegangskaart aanschaffen voor € 159,- excl (geldt voor standaardticket). BTW. Indien u vrijgesteld bent van BTW kunt u ook voor € 185,- BTW vrij een ticket aanschaffen.

Als kaarthouder mag u één persoon meenemen met korting. Het vriendenticket excl BTW kost € 97,-, het vriendenticket vrij van BTW kost € 120,-. Let op dat u bij het mailadres het adres gebruikt waarmee de kaarthouder een kaart heeft besteld.

Uiteraard wordt aan de innerlijke mens gedacht en staat de koffie en thee voor u klaar. Tijdens de lunchpauze serveert De Meerpaal een heerlijk gevarieerd buffet met soep, belegde broodjes en gezonde/vegetarische alternatieven. Als u uiterlijk 20 augustus dieetwensen doorgeeft gaan we daar rekening mee houden. We sluiten de dag af met een borrel.

Gebruik relatiecode NIBIG2018 en ontvang uw ticket met € 38,- voordeel (excl. BTW)!

meerpaal

Locatie

De Meerpaal Dronten

De Rede 80

8251 EX Dronten

Parkeren

U kunt gratis parkeren bij De Meerpaal.