Plateau

Bloem NIBIG

Het NIBIG Plateau is een adviserend platform en denktank voor het NIBIG. Een aantal keer per jaar komen we samen om te praten over maatschappelijke ontwikkelingen. Ook denken we samen na over de versterking van de strategie en doelstellingen van het NIBIG en hoe deze te actualiseren en te optimaliseren.

Het NIBIG heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Plateau omdat wij grote waarde hechten aan verbindend samenwerken. Het Plateau is opgesteld uit vertegenwoordigers van aangesloten beroepsorganisaties, opleidingsorganisaties, het NIBIG zelf en andere belanghebbenden in het complementaire zorgveld.

Organisaties kunnen tijdens de Plateau bijeenkomsten meedenken, wensen kenbaar maken, adviseren en kennis, ideeën en informatie uitwisselen.