Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Abonnementen lopen per kalenderjaar ongeacht de ingangsdatum.

Het basisabonnement wordt voor een periode van drie kalenderjaren afgesloten, de aanvullende abonnementen voor één kalenderjaar. Overstappen van het business– naar het enterprise-abonnement kan op ieder moment.

Bij instap in de loop van het jaar berekent het NIBIG de prijs vanaf de start van het lopende kwartaal.

Omdat wij zeer diverse pakketten aanbieden en de pakketten ook worden aangepast op de wensen van de beroepsorganisatie is hier geen éénduidig antwoord op.
Wij gaan altijd eerst graag in gesprek met een beroepsorganisatie om alle wensen in kaart te brengen en zullen daar een prijs aan koppelen. Wel bieden we een aantal vaste pakketten aan. Kijk daarvoor op onze abonnementenpagina.