Ondersteunende beroepsorganisaties

Als beroepsorganisatie behartigt u de belangen van uw leden. U stelt echter ook bepaalde eisen aan uw leden om kwaliteit te waarborgen. Wij kunnen u en uw leden ondersteunen bij het waarborgen van hun kwaliteit.

NIBIG is opgericht in 2017, met als doel therapeuten beter zichtbaar te maken en te helpen bij positionering, professionaliseren en profilering.

De therapeut heeft verschillende mogelijkheden binnen het NIBIG:

  • Positionering door inschrijving in het NIBIG Gelaagd Register, de plaats in het Gelaagd Register hangt af van opleiding en werkervaring;
  • Professionalisering door kennis op te doen. Op het Opleidingsportal NIBIG Studieview kunnen zij een ontwikkeltraject uitstippelen zodat ze (blijven) voldoen aan uw eisen;
  • Profilering door voor cliënten zichtbaar te zijn op het NIBIG-register, per locatie en behandelvorm.

Als u ons ondersteunt door ons logo op uw website te plaatsen betekent dat financiële voordelen voor uw leden:

  • Wkkgz-registratie voor € 10,- bij door ministerie van VWS erkende geschilleninstantie;
  • Deelname aan het Solidariteitsfonds Wkkgz waardoor u bij klachten o.a. verzekerd bent van een klachtenfunctionaris zonder extra kosten;
  • Korting op beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Uitgebreide zichtbaarheid op nibigregister.nl (vanaf tweede kwartaal 2018) met opleiding, werkervaring en bedrijfsinformatie voor € 39,- in plaats van € 55,- per jaar.

Gunt u uw therapeuten bovenstaande voordelen? Het enige dat u hoeft te doen is op uw website te vermelden dat u ons ondersteunt en bijgevoegd formulier retourneren voor 15 december. U laat deze kans toch niet voorbij gaan?

Download dan hier het formulier: Aanmelding ondersteunende beroepsorganisatie

Vult u hier de gegevens van uw beroepsorganisatie in.