NIBIG-Plateau

Het NIBIG-Plateau

Het NIBIG-Plateau is een adviserend platform en denktank voor het NIBIG. Het helpt het NIBIG bij koersbepaling op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tevens biedt het Plateau opleidingsorganisaties een plek om mee te denken, wensen kenbaar te maken, te adviseren, uit te wisselen/ te informeren en te stimuleren

Het NIBIG heeft het initiatief genomen om dit Plateau op te richten, omdat het NIBIG grote waarde hecht aan verbindend samenwerken. Het Plateau is samengesteld is uit vertegenwoordigers van aangesloten beroepsorganisaties, opleidingsorganisaties, het NIBIG zelf en andere belanghebbenden in het complementaire zorgveld.

Het NIBIG-Plateau praat een aantal keer per jaar over de maatschappelijke ontwikkelingen en denkt mee over de versterking van de strategie en doelstellingen van het NIBIG en hoe deze te actualiseren en te optimaliseren.

Voor 2019 zijn de volgende bijeenkomsten gepland: 18 juni en 12 november. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via l.nijeboer@nibig.nl.