Aansluiten bij het NIBIG

Gegevensbeheer & Kerntaken

Om de werking van het Gelaagd Register mogelijk te maken, voeren de therapeuten van bij het NIBIG aangesloten beroepsorganisaties de gegevens, die aan het Gelaagd Register zijn gerelateerd, zelf in en houden die actueel. De therapeuten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van hun gegevens.

Elke therapeut heeft een persoonlijk account waar op kan worden ingelogd. U als beroepsorganisatie controleert deze gegevens en bewaakt het niveau en de persoonlijke ontwikkeling van de therapeuten.

Beroepsorganisaties kunnen er voor kiezen om hun administratieve werkzaamheden over te dragen. Het NIBIG kan u ook de complete administratie uit handen nemen.
Uw beroepsorganisatie kan zich dan volledig concentreren op haar kerntaken zoals:

  • Het ondersteunen van de aangesloten therapeuten bij het onderhouden en vergroten van hun vakkennis.
  • Het vaststellen of hun therapeuten voldoen aan de eisen voor wat betreft beroepscompetentie, ervaring, betrouwbaarheid, bij-en nascholing, en zo nodig het ondersteunen van de verbetering van kwaliteit.
  • Het aan de hand van opgestelde opleidingseisen overleggen met opleiders over de levering van relevante opleidingen.

Ondersteunende beroepsorganisatie

Als beroepsorganisatie behartigt u de belangen van uw leden. U stelt echter ook bepaalde eisen aan uw leden om kwaliteit te waarborgen. Wij kunnen u en uw leden ondersteunen bij het waarborgen van hun kwaliteit.

NIBIG is opgericht in 2017, met als doel therapeuten beter zichtbaar te maken en te helpen bij positionering, professionaliseren en profilering.

De therapeut heeft verschillende mogelijkheden binnen het NIBIG:

  • Positionering door inschrijving in het NIBIG Gelaagd Register, de plaats in het Gelaagd Register hangt af van opleiding en werkervaring;
  • Professionalisering door kennis op te doen. Op het Opleidingsportal NIBIG Studieview kunnen zij een ontwikkeltraject uitstippelen zodat ze (blijven) voldoen aan uw eisen;
  • Profilering door voor cliënten zichtbaar te zijn op het NIBIG-register, per locatie en behandelvorm.

Als u ons ondersteunt door ons logo op uw website te plaatsen betekent dat financiële voordelen voor uw leden:

  • Wkkgz-registratie voor € 10,- bij door ministerie van VWS erkende geschilleninstantie;
  • Deelname aan het Solidariteitsfonds Wkkgz waardoor u bij klachten o.a. verzekerd bent van een klachtenfunctionaris zonder extra kosten;
  • Korting op beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Uitgebreide zichtbaarheid op nibigregister.nl (vanaf tweede kwartaal 2018) met opleiding, werkervaring en bedrijfsinformatie voor € 39,- in plaats van € 55,- per jaar.

Gunt u uw therapeuten bovenstaande voordelen? Het enige dat u hoeft te doen is op uw website te vermelden dat u ons ondersteunt en bijgevoegd formulier retourneren voor 15 december. U laat deze kans toch niet voorbij gaan?

Download dan hier het formulier: Aanmelding ondersteunende beroepsorganisatie

Vult u hier de gegevens van uw beroepsorganisatie in. 

Persoonlijk gesprek

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij het NIBIG of bent u benieuwt naar de registratievormen voor beroepsorganisaties?
Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@nibig.nl of telefonisch 0850-239003.
Wij staan bestuursleden graag vrijblijvend te woord en staan open voor samenwerking.